Best på skrap metaller!
Godkjent mottak bilvrak


Vrakpant: Kr. 3.000,-
Vi betaler kr 3.000,- for din vrakbil!


Må jeg betale årsavgift for bilen?
Les mer her


Dette må du huske på når du skal levere bilen din!
Les mer her


Miljøgjennvinning av bilen 
I vårt nye og moderne behandlingsanlegg blir bilene miljøsanert på beste måte. Alle anlegg for mottak av vrakbiler er underlagt strenge regler fra myndighetene.  

Saneringsanlegget vårt bruker den nyeste og beste teknologien for å tømme bilen for miljøfarlige væsker som olje, drivstoff, spylervæske, bremsevæske, osv. Batteri, katalysatorer og dekk blir også fjernet. Alt blir samlet opp i egne beholdere og sendt til gjenvinning eller destruksjon på offentlig godkjente mottak.  

Etter at bilen er sanert havner den i vårt fragmenteringsanlegg som kutter den opp i små deler. Fragmenteringsanlegget sørger for å sortere delene i så mange ulike fraksjoner som mulig slik at de kan brukes på nytt som råvarer i industrien.  

Kontaktinformasjon
Daglig leder Frode Lillesand, tel 905 94 004, mail frode@orkdalgjenvinning.no
Orkdal Gjenvinning AS, Furumoen 1, 7310 Gjølme | Telefon 905 94 004 | Org.nr. 817 844 952