Best på skrap metaller!
Må jeg betale årsavgift for bilen?

Levering før 20. mars:
Årsavgift unngås i sin helhet.

Levering før 30. juni:
Halve årsavgiften refunderes.

Det er den datoen kunden leverer sitt kjøretøy som blir vrakingsdato. Leverer du bilen til oss innen tidsfristene kan du være trygg på at du ikke blir heftet for eventuell årsavgift.

Kontaktinformasjon
Daglig leder Frode Lillesand, tel 905 94 004, mail frode@orkdalgjenvinning.no
Orkdal Gjenvinning AS, Furumoen 1, 7310 Gjølme | Telefon 905 94 004 | Org.nr. 817 844 952