Best på skrap metaller!
Riving og sanering
Orkdal Gjenvinning AS utfører både små og store rive- og oppryddingsoppdrag med profesjonelt utstyr og kompetanse for rivingsprosjekter for industrien.

I samråd med oppdragsgiver sørger vi for en effektiv og trygg utførelse av ethvert oppdrag. Det som kan gjenvinnes går til nye råvarer eller energigjenvinning, miljøfarlig eller helseskadelig avfall får en forsvarlig håndtering. 

Vi har erfaring med å gjøre rive og ryddejobber både innen- og utendørs.  

Eksempler på oppdrag vi har utført er:
 
• fjerning av eldre fyrkjeler
• fjerning av tanker
• riving av industripiper
• fjerning av trafoer
• riving og fjerning av industribygg
• riving og fjerning av stålkonstruksjoner innendørs og utendørs 

Kontakt oss for riving og fjerning av utfaset industrimaskiner og industrifasiliteter.  


Kontaktinformasjon
Daglig leder Frode Lillesand
Tel 905 94 004
Mail frode@orkdalgjenvinning.no

Orkdal Gjenvinning AS, Furumoen 1, 7310 Gjølme | Telefon 905 94 004 | Org.nr. 817 844 952