Best på skrap metaller!
Tjenester
Her kan du lese mer om våre tjenester: 

Kjøp av skrapjern og metaller
Riving, opprydding og sanering av industritomter
Godkjent for mottak bilvrak

Bruk undermenyene!
Orkdal Gjenvinning AS, Furumoen 1, 7310 Gjølme | Telefon 905 94 004 | Org.nr. 817 844 952