Best på skrap metaller!
Skrapjern og metall
Lokal tilstedeværelse, lang erfaring og topp moderne anlegg gjør oss meget konkurransedyktige på pris.  

Orkdal Gjenvinning AS handler med alle typer jern og metaller, og sørger for miljøvennlig behandling av dette. 

Jernskrap/skrapjern
Nesten 40 prosent av verdens stålproduksjon kommer fra skrap. Skrapjern benyttes som råvare av så å si alle stålverk i dag. Alt fra de minste enheter til stridsvogner blir gjenvunnet hos oss. Vi sorterer, analyserer og bearbeider de ulike kvalitetene til nye råvarer for jernverk, smelteverk og støperier.  

Metaller og legeringer
Rene metaller kan legeres for å oppnå bedre egenskaper. Metall kan resirkuleres i kretsløpet et ubegrenset antall ganger. Typiske metaller vi kjøper og selger er kopper, messing, bly, zink m.m. 

Rustfritt stålskrap 
Rustfritt er skrap med krom, nikkel og molybden, og dette brukes i oppvaskkummer, vaskemaskintromler og generelt mye brukt i næringsmiddelindustrien. Rustfritt stål er 100 prosent gjenvinnbart og stort sett vedlikeholdsfritt.  

Aluminiumsskrap
Aluminium har mange egenskaper som gjør at metallet har veldig mange bruksområder. Vi sorterer, analyserer og bearbeider aluminiumsskrap før vi sender det til omsmelting. I gjenvinningsprosessen går det bare med fem prosent av den energimengden som kreves for framstilling av nytt aluminium fra bauxitt. 

Kabel
Kabel inneholder verdifullt metall som kopper, aluminium og bly. Vi veier, kontrollerer og sorterer kabelen. Kabelen blir så fragmentert, slik at gjenvinningsprosessen blir enklere.


Kontaktinformasjon
Daglig leder Frode Lillesand
Tel 905 94 004
Mail frode@orkdalgjenvinning.no

Orkdal Gjenvinning AS, Furumoen 1, 7310 Gjølme | Telefon 905 94 004 | Org.nr. 817 844 952