Best på skrap metaller!
Kvalitet og miljø

Vi skal alltid levere våre produkter og transportoppdrag etter avtalte spesifikasjoner 
Kvalitetsarbeid i vår bedrift er prioritert i samarbeide med våre kunder, de ansatte, myndigheter og leverandører. Internkontroll er en naturlig sammenfallende del, og vi har program for å oppfylle gjeldende lover og forskrifter. 

Daglig leder er ansvarlig for etterlevelse av  kvalitetspolitikken.  

Miljøpolitikk 
Vi  forplikter oss til:
Å gjennomføre våre produksjoner og tjenester med minst mulig belastninger på ytre miljøet. Vi når  dette gjennom opplæring av våre ansatte, god planlegging og bruk av miljøvennlig utstyr innenfor  våre økonomiske muligheter. 

Vi skal etterleve myndighetspålagte krav og forplikter oss til gjennomføring av  kontinuerlige forbedringer  som beskrevet i vårt miljøstyringsprogram. 

Daglig leder er ansvarlig for at miljøpolitikken etterleves. 

Overordnede mål 
•  Gjennom god kontakt med våre leverandørkunder sikre oss tilstrekkelig med råvarer av kvalitet som våre kunder vil ha. 
•  Gjennomføre alle våre transportoppdrag til kundenes tilfredshet. 
•  Sikre inntjening gjennom riktig produktprising. 
•  Optimalisere gjenvinningsgrad fra våre kunder og alltid gjennomføre produksjonen innenfor myndighetspålagte grenser.


 
Orkdal Gjenvinning AS, Furumoen 1, 7310 Gjølme | Telefon 905 94 004 | Org.nr. 817 844 952